Kortenhoefse plassen

Het plassengebied is een belangrijk broedterrein voor water- en moerasvogels, zoals woudaapje, roerdomp, zwarte stern en grauwe gans.

Het plassengebied is een belangrijk broedterrein voor water- en moerasvogels, zoals woudaapje, roerdomp, zwarte stern en grauwe gans.

Praktische informatie

Capaciteit
Oppervlakte (buiten) 503