Ankeveense plassen

Het gebied, laagveenplassen, is belangrijk als broedgebied van moeras- en watervogels, o.a. koekoek, torenvalk, wielewaal, bosuil, zwarte stern, rietzanger, kleine karekiet en woudaapje.

Plassen zelf zijn niet toegankelijk, maar wel goed te overzien via 2 paden dwars door het gebied: Dammerkade (verlengde van de Stichtse Kade), voetpad en Bergse Pad, fietspad.

Natuurmonumenten biedt excursies aan , zie www.natuurmonumenten.nl

Praktische informatie

Capaciteit
Oppervlakte (buiten) 583